Västerås Brassband erbjuder en spännande sommarlovsaktivitet!

Västerås Brassband erbjuder alla barn och ungdomar mellan 8 och 12 år några spännande dagar med möjlighet att lära sig spela ett brassinstrument (t ex trumpet). Har ditt barn redan åtminstone ett års erfarenhet av att spela ett brassinstrument (trumpet, kornett, valthorn, baryton, trombon eller tuba) finns här också möjlighet att förbättra kunskaperna genom att deltaga i en fortsättningsgrupp.

Vi håller till i Rösegårdsskolans lokaler (Stålverksgatan 146, Bäckby) 1-6 augusti. Tiden är kl 10-12 för nybörjare och kl 13-15 för barn som har spelat minst ett år redan. Om ditt barn är nybörjare tillhandahåller vi instrument utan kostnad för er.

Efter sommarveckan kommer vi att fortsätta med ”lördagsskola för brass” varje lördag. För nybörjare mellan 9.30-10.30 och för de som har spelat minst ett år mellan 11.30-13.00. Vi kommer även här vara på Rösegårdsskolan. Mer info om ”lördagsskolan” kommer närmare sommaren.

Du anmäler ditt barn genom att skicka mail till christer@aberg.net